Frigörande andning

Denna kväll lär du dig andningstekniker som frigör dina blockeringar,släpper låsningar och minnen i kroppen som hindrar dig från att ha full kontakt med din själ. Frigörande andning är en värdefull kunskap som du alltid bär med dig och som hjälper dig att få frid och harmoni med dig själv, detta löser problem och hinder som kan försvåra din väg famåt i livet, att nå din fulla potential.En värdefull vetenskap som du nu har chansen att lära dig av Pehr Tollsveden, med 20 års erfarehet som andningspedaog.

Kl18-20 300 kr plats ej ännu bokad, men blir i Lilla Edets kommun

Varmt Välkomna !