Drömkurs med Agneta Orlå

Välkommen på Drömkurs med Agneta Orlå Steg 1

Kl.10-17, EdetRasta pris 1100 kr

Kursen i de olika stegen fokuserar på att stärka kraften inom oss att "drömma fram", dvs skapa vår verklighet i den riktning vi verkligen önskar, där nattdrömmen visar på det aktuella arbetsmaterialet. Till hjälp har jag valt att jobba med flera verktyg som jag själv använt mig av under många år. Detta är kurser i tre steg som bygger på varandra och som du också sammantaget kan se som en kurs i personlig utveckling som genom alla de olika verktygen hjälper dig att handskas med livet.. Kursen/kurserna kommer bl a att innehålla nattdrömmar, dagSdrömmar, (med stort "S" för att inte sammanblandas med dagdrömmar...) fantasiarbete- visualiseringar, "mental träning"/shapeshifting, guidade meditationer, samarbete med dina kraftdjur, skuggarbete/speglingar, sagotolkning, enkla shamanska övningar och trumresor också såklart! Ja allt jag intresserat mig för under så många år!. Denna steg-1 dag handlar om grundläggande drömförståelse och drömtekniker men även drömtrumresor.
.
DRÖMSPEL/DRÖMHEALING ingår i kurserna - dvs du levandegör drömmen, "pratar" med drömfigurerna/symbolerna, identifierar dig med dem för att få ytterligare förståelse av dig själv och din nu-situation - ett sätt att personifiera omedvetet material i drömmen. Vi jobbar med gestaltning, visualisering och förändrar drömmen till det vi önskar som då har en helande/läkande effekt på oss. .


VARMT VÄLKOMMEN!